Start
Omhoog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNE VAN DE SENEGALESE OVERHEID


Het ministerie van gezondheidszorg en sociale acties voert een preventieve actie tegen ebola. Men zet vooral in op een goede communicatie en voorlichting, omdat het van cruciaal belang is dat de bevolking niet in paniek slaat maar in staat is om correcte preventieve maatregelen te nemen.

De volgende acties worden ondernomen:

 1. versterken van de staffing communicatiemedia in de regio,

 2. de bevolking sensibiliseren met behulp van banners,

 3. communicatiemiddelen verspreiden tijdens sensibiliseringsactiviteiten,

 4. contracten tekenen met 11 lokale radiozenders voor de verspreiding van berichtgeving in verband met ebolapreventie in uitzendingen en spots,

 5. minstens 20 karavanen organiseren die op wekelijkse grote markten de bevolking sensibiliseren,

 6. contracten afsluiten met de vereniging van contactpersonen van elk dispensarium, om de bevolking voor te lichten in het dispensarium en door middel van huisbezoeken,

 7. een sensibiliseringssessie houden bij elke grensovergang,

 8. infosessies organiseren op de sites van bosexploitatie,

 9. informatiedagen organiseren voor de opinieleiders,

 10. pleitbezorging bij de lokaal verkozenen,

 11. organiseren van departementale en lokale ontwikkelingscommissies op arrondissementsniveau,

 12. organiseren van lessen op scholen en in islamscholen,

 13. comités installeren die waken en waarschuwen,

 14. enquêtes houden ter evaluatie van het gedrag van de bevolking betreffende ebola.